Svētdienas skolā bērniem ir iespēja uzzināt par Dievu, par Viņa attiecībām ar cilvēkiem, par Viņa Dēlu Jēzu Kristu, cilvēku Pestītāju. Un ne tikai gūt zināšanas, bet arī kopīgi lūgt Dievu un pieredzēt, kā Dievs darbojas katra cilvēka dzīvē, ka Viņš ir Draugs, kurš vienmēr ir blakus un ka uz Viņu vienmēr var paļauties.

Baldones draudzes svētdienas skola notiek dievkalpojumu laikā svētdienās no plkst.11 ar sākumu baznīcas lielajā zālē un nodarbību baznīcas sakristejā. Svētdienas skolas mācību gads sākas Pļaujas svētkos (pirmajā oktobra svētdienā) un beidzas svētdienā pēc Vasarsvētkiem. Lielajos baznīcas svētkos – Ziemsvētkos, Lieldienās, Vasarsvētkos svētdienas skolas nodarbības nenotiek, un bērni aicināti piedalīties dievkalpojumos.