Skautu un mazskautu nodarbība notiek katru sestdienu plkst 10.00 Morisonkalnā. Precīzāka informācija pie Baldones skautu vienības priekšnieka I. Odīša (29480926)