No kādiem līdzekļiem baznīca sedz izdevumus?

Baznīca un valsts Latvijā ir šķirtas. 2008.gada 20.novembrī Saeimā pieņemts Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums, kas regulē Baznīcas un valsts attiecības. Eiropā ir valstis (piem. Vācija, Zviedrija, Somija), kurās ir valsts Baznīcas un iedzīvotāji centralizēti maksā Baznīcas nodokli, bet mūsu zemē tas tā nav. Baznīca savus izdevumus sedz pati no draudzes locekļu un atbalstītāju brīvprātīgajiem ziedojumiem. Arī draudzei piederošās zemes un ēkas ir savulaik draudzei ziedotas.

Kādi ir baznīcas izdevumi?

Baznīcas katra lokālā draudze apsaimnieko tai piederošās ēkas un zemes, un maksā par šiem īpašumiem pašvaldības noteikto īpašuma nodokli. Draudze maksā algu mācītājam, lai viņam būtu iztikšana un iespēju robežās gādā par mācītāja dzīves vietu (kā tas ir noteikts LELB Satversmē). Pilnu slodzi kalpojošais mācītājs, saskaņā ar Baznīcas Satversmi, nedrīkst strādāt citu algotu darbu. Vēl draudze mēdz maksāt algu darbiniekiem – ērģelniekam, grāmatvedei, lietvedei, kurinātājam, sētniekam, apkopējai. Tomēr tas vairāk attiecas uz lielām draudzēm, Baldones draudzē visi šie darbi pārsvarā tiek darīti brīvprātīgi. Vēl draudze no visiem saviem ienākumiem (kas nav mērķa ziedojumi) 10% iemaksā visas Baznīcas kopējā budžetā, no kura tiek segti Virsvaldes, bīskapu un Baznīcas Garīgo mācību iestāžu izdevumi – tai skaitā ir valsts akreditētā augstskola Lutera Akadēmija, kurā tiek sagatavoti mācītāji, ērģelnieki un draudžu darbinieki.

Kā es varu noziedot?

Visvienkāršākais veids ir ieskaitīt savu ziedojumu draudzes kontā:
Baldones evaņģēliski luteriskā draudze
Reģistrācijas nr.: 90000739936
Banka: Luminor Bank AS (SWIFT: RIKOLV2X)
Konts: LV81 RIKO 0000 0834 2369 1
Jūs varat ziedot arī skaidrā naudā, saņemot pretī reģistrētu kvīti par savu ziedojumu. Ir iespējams ziedot anonīmi dievkalpojuma ziedojumu traukos (kolektē).
Pie sava ziedojuma Jūs varat norādīt mērķi, kam Jūs vēlaties ziedot, un tad šis ziedojums noteikti tiks izlietots tieši šim mērķim.

Kādas ir Baldones draudzes aktuālās vajadzības, kurām es varētu ziedot? 

Baznīcas restaurācijas, atjaunošanas un rekonstrukcijas darbi.

Diakonija - palīdzība cilvēkiem grūtībās

Jauniešu darbs draudzē un draudzes muzikālā dzīve.

Svētdienas skola.